Fotboll

Vad är fotboll?

Att spela fotboll innebär inte bara att utsätta sin kropp för en rad skaderisker, utan det har en lång rad i form av hälsovinster. Det passar alla åldrar och ger förutom fysisk aktivitet också en rad psykiska fördelar i form av social gemenskap.

Att spela fotboll för att hålla hälsan på topp är en mycket bra ide då det bidrar till att skelettmuskulaturen hålls efter samt att risken för metabola sjukdomar minskar. När det gäller bentäthet kan man också se en ökning av detta hos otränade som börjar träna just fotboll. Detta för att det belastar skelettet på ett gynnsamt sätt, samt att Benes muskulatur ökar i både styrka och muskelprocent. Man ser även en förbättring vad det gäller balans och hopphöjd, d.v.s. explosivitet.

Att fotboll är hälsosamt är det ingen som tvekar till, men däremot är det en hel del skador i form av stukningar, benhinneinflammationer, överbelastningar samt en del hälsene-problematik som uppstår. Hjärta och kärl får vid regelbunden träning, 2-3 dagar i veckan, en positiv effekt, samt att balansförmågan hos samtliga ökar. Detta gäller alla åldrar och kön, och även träningsnivå, dvs bara att träna någon enstaka gång ger förbättringar. Givetvis ökar effekterna av ökad träning.

Fotboll kan spelas på många olika nivåer. Det finns elit fotboll med proffs som tjänar åtskilliga miljoner på sitt yrke som fotbollsspelare, sedan finns det, vilket är den absolut största gruppen, många lokala klubbar som sysselsätter barn och ungdomar. Det finns även damfotboll på olika nivåer, och barnfotboll som är inkörsporten till fysisk aktiviteter bland barn, och kanske främst för pojkar.

ashe