Triathlon

Skador inom triathlon

Inom triathlon förekommer en hel del skador, och då framför allt överbelastningsskador.

Man kan ju tycka rent spontant att skaderisken inte skulle vara så stor då fördelningen trots allt är på tre olika grenar och variationen är relativt hög. En vanlig skada, förutom då överbelastningsskador, är att cyklister kör omkull. Närmare 87% av alla triatleter drabbas någon gång av en skada som går ut över deras träning. En stor del är alltså cykelolyckor, eftersom folk är ovana och hastigheterna höga. Många får även skador i ländryggen, och detta beroende av att man först cyklar en lång stund och tröttar ut sin rygg, som genast efter utsätts för löpningens hårda stötar vilket då leder till en överbelastning. Att knäna får stryk är inte förvånande, då löpträning ihop med cykling ger hård belastning. har man sedan lite felinställd cykel eller lite slitna ledband får man ont. Benhinneinflammationer hör också till de skador som är vanliga, och detta beror ofta på alla de timmar som ägnas till löpning på hårt underlag. Ofta är triatleter väldigt starka konditionsmässigt vilket gör att knän , fötter och ligament får ta stryk. Hur som helst är det en trevlig sport bara man lyssnar på sin kropp.

ashe